Soulmate, PelleP, Holebrook Sweden, Rosenvinge, Magnus, Primadonna, Martha de Chateau, Luin living

Ostoskori

Casabella tarjoaa myös lukitestausta ja yksityisopetusta

Casabella tarjoaa myös lukitestausta ja yksityisopetusta

Yritykseni jakautuu kahteen toimialaan: vaatteiden vähittäiskauppaan sekä opetuspalveluihin. Casabella yhdistää nämä erilaiset toimialat!

Casabellan lukitestauksen ja yksityisopetuksen johtava ajatus: taitojen vahvistamista kohdennetulla tuella 

Yritykseni tarjoaa - juhlavaatteiden ja asusteiden lisäksi - erilaisia opetuksen ja ohjauksen palveluja, kuten lukitestausta, matematiikan vaikeuksien testausta sekä yksityisopetusta ja koulutusta. Suurin osa opetuspalveluideni asiakkaista tulee lukitestiin, mutta matematiikan testien kysyntä on selvästi kasvussa - uskoisin, että se johtuu matematiikan vaikeuksien lisääntyneestä tunnistamisesta. 

Mikäli lukitesti tai opetustunti tapahtuu Kokemäellä, Muotiliike Belladonnan puodissa, niin usein asiakkaat katsovat samalla myös vaatevalikoimaa - tai ainakin ihmettelevät juhla-asujen valtavaa määrää ja laajaa kokovalikoimaa.

Oli kyse sitten lukitestistä tai matikan testistä, niin oleellinen kysymys on: mitä testauksen jälkeen. Mitä voi tehdä - kotona tai ohjatusti, esim. yksityisopetuksen avulla. Itse näenkin testauksen vain ensimmäisenä vaiheena, joka ohjaa meidät tukitoimenpiteiden valintaan ja oikein kohdennettuun tukeen. Lähes kaikki yksityisoppilaani tulevat minulle testauksen kautta eli he tulevat ensin minulle lukitestiin ja jäävät sitten oppilaikseni - toki poikkeuksiakin on.

Kun teen lukitestejä, arvioin erityisesti teknisen lukemisen sujuvuutta ja tarkkuutta sekä kirjoittamisen tarkkuutta sekä sanoissa että epäsanoissa, koska nämä tiedot ohjaavat tuen lähtötasoon ja sen oikeaan kohdentamiseen. Jos testattava henkilö on jo jatko-opinnoissa tai työelämässä, niin lukitestissä pitää huomioida arjen vaatimukset - ja niiden mahdollisten puutteiden kompensaatio kuormittavuuden vähentämiseksi.

Tämän blogiteksti kertoo “tarinaa” yhden oppilaani prosessista. Kuvaan (https://www.lukitesti.fi/blogi/lukitestiverkkokaupasta/kohdennetullatuellasujuvuutta) on valittu hänelle tehdystä lukitestistä Sanaketjutestin osiot. Ensimmäinen palkki kuvaa saatuja raakapisteitä alkutilanteessa, jolloin kohtasimme ensimmäisen kerran lukitestin merkeissä. Lukitesti osoitti hänellä olevan haasteita oikeinkirjoituksessa, mutta ennen kaikkea lukemisen hitaudessa ja epätarkkuudessa. Tyyppivirheenä olivat äänteen kestoon liittyvät virheet sekä reversaalit. Myös tavutuksessa oli haasteita.

Asetimme yhdessä kodin kanssa tavoitteeksi lukemisen sujuvuuden lisäämisen ja teimme suunnitelman: tukitoimenpiteet kotona ja yksityisopetuksessa ovat toisiaan tukevia - eivät päällekkäisiä. Tuki oli kohdennettu lukitestin antamien tietojen pohjalta oppilaan lähtötasolle, kuitenkin niin, että tehtävien joukossa oli sekä tasoa helpompia että vaikeampia tehtäviä. Ajattelen, että helpommat tehtävät vahvistavat minäpystyvyyttä, uskoa omiin kykyihin sekä automatisoivat taitoja, ja taas vaikeammat tehtävät antavat haastetta ja luovat uskallusta yrittää - ja toisinaan myös onnistumisen kokemuksia.

Pitkäjänteisellä yhteisellä työllä, jonka keskiössä on oppilas, olemme saavuttaneet kakkospalkkien osoittaman tason.  Toistetussa lukitestissä kaikkien osioiden raakapisteet olivat nousseet selkeästi. Pääasiana opetuksessamme oli tavutustaidon vahvistaminen - joka sujuvoittaisi lukemista sekä lisäisi kirjoittamisen tarkkuutta mahdollistaen myös oman tekstin tarkistamisen - mikä toteutui yli odotuksiemme ja asettamiemme tavoitteiden. Tämä osoittaa selkeästi tuen kohdentamisen ja suunnitelmallisuuden merkityksen. Oikein kohdennettu tuki vahvistaa taitoa!

Casabella yhdistää Tmi Aija Lund -yrityksen sekä Muotiliike Belladonnan palvelut kotona tapahtuviksi toiminnoiksi - niin Kokemäellä kuin Helsingin keskustassakin!

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi