Soulmate, PelleP, Holebrook Sweden, Rosenvinge, Magnus, Primadonna, Martha de Chateau, Luin living

Ostoskori

Casabellassa myös lukitestausta ja yksityisopetusta

Casabellassa myös lukitestausta ja yksityisopetusta

Casabellan verkkokaupasta löytyy vaatteiden lisäksi mm. lukitesti ja yksityisopetus, koska ne ovat osa yritykseni toimialaa.

Lukemaan oppiminen, kirjoittaminen tai yhteen- ja vähennyslaskujen automatisoituminen ei aina suju odotuksen mukaisesti. Tällöin näiden taitojen oppimista voidaan vahvistaa lisätuella, esimerkiksi yksityisopetuksella. Jotta lisätuki kohdentuisi oikein, on tärkeää tietää oppijan lähtötaso. Näet jos tuki ei kohdennu oikein: se on liian helppoa tai liian vaikeaa, ei tuella ole taidon vahvistumisen kannalta toivottavaa merkitystä.

 

Jotta oppijan lähtötaso voidaan selvittää, kannattaa tehdä jonkinlainen lähtötasokartoitus, joka osoittaa sekä olemassa olevia taitoja sekä mahdollisia taidon puutteita. Yhtenä vaihtoehtona on yksilöllinen lukitesti tai matematiikan testaus. Tällöin oppijan taidoista saadaan yksityiskohtaista tietoa tuen kohdentamisen pohjaksi. Toisena vaihtoehtona on käyttää seulatyyppistä kartoitusta, joka on nopeampi ja ”kevyempi” ratkaisu antaen kuitenkin selkeää suuntaa taitotasosta.

 

Itse olen ottanut alakoulun alkuvaiheessa olevien oppilaiden kartoitusmenetelmäksi Niilo Mäki Instituutin LukiMatin digiversion (LukiMat – Oppimisen arviointi: Lukemisen, kirjoittamisen ja peruslaskutaidon tuen tarpeen tunnistamisen sähköiset välineet luokille 1 ja 2: Riikka Heikkilä, Pirita Korpivaara, Maria Niskakoski (ent. Paananen), Elisa Oraluoma ja Paula Salmi). Arviointiin kuuluvat lukemisen sujuvuuden osio, sanelu sekä yhteen- ja vähennyslaskujen tehtäväsarja, joten sen antama informaatio toimii erinomaisena yksityisopetuksen suunnittelun välineenä. Näin opetus kohdentuu oppijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

 

Itse valitsen – yhdessä oppijan ja huoltajan kanssa - yhden tavoitteen: taitoalueen, jota erityisesti halutaan vahvistaa opetuspaketin aikana. Tavoitteen tulee olla konkreettinen ja selkeä, tarkoituksenmukainen, saavutettavissa sekä mitattavissa oleva (SMART). Tätä tavoitetta sekä käytettäviä keinoja käydään yhdessä läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla (kartoituskäynti). Itse suosin ns. perinteisten kirjallisten tehtävien lisäksi toiminnallisia harjoituksia sekä pelimäistä oppimista, mm. lautapelien ja niiden sovellusten avulla – unohtamatta mobiilisovelluksia, jotka soveltuvat hyvin kotiharjoitteluun.

 

Jotta opetuksen vaikuttavuutta voidaan arvioida myös määrällisesti – laadullisen kokemustiedon lisäksi, kannattaa tehdä myös alkukartoitukseen ”matsaava” loppumittaus. Itse käytän esimerkiksi Lukimatin paperiversioita (syksy, talvi kevät) tai toistan digiversion. Näin edistyminen konkretisoituu, mikä oletettavasti lisää motivaatiota ja vahvistaa osaltaan myös minäpystyvyyttä.

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi