Soulmate, PelleP, Holebrook Sweden, Rosenvinge, Magnus, Primadonna, Martha de Chateau, Luin living

Ostoskori

Opiskelijan opas oppimaan oppimiseen -kirja

Opiskelijan opas oppimaan oppimiseen -kirja

Tilaa Opiskelijan opas oppimaan oppimiseen -kirja https://www.yksityisope.fi/tuote/opiskelijan-opas-oppimaan-oppimiseen

Olen toiminut ohjaajana ja opettajana useita vuosia erilaisissa oppimistaito- ja lukikuntoutusryhmissä niin Turun kristillisessä opistossa, Helsingin työväenopistossa kuin Helsingin seudun erilaisissa oppijoissakin. Ryhmien yhteisenä tavoitteena on ollut löytää toimivia tehokkaita oppimisen strategioita. 

Tähän oppaaseen olen koonnut useita ryhmissä testattuja ja hyväksi havaittuja vinkkejä, joista osaa olen muokannut itse tai yhdessä ryhmien kanssa. Osa esitellyistä vinkeistä on sovellettu kuulemieni, teemaan liittyvien, luentojen pohjalta sekä verkosta löytyvien ohjeiden ja oppaiden sovelluksina. Viimeisessä luvussa olevat tekstit ovat ChatGBT:n luomia. Tarkoitus on, että voit käyttää niitä halutessasi harjoitusteksteinä, kun kokeilet erilaisia strategioita – ja oppia samalla lisää oppimaan oppimisesta. 

Oppaan tarkoituksena on, että sinä – opiskelija - voit itsenäisesti testata erilaisia oppimisen keinoja ja löytää niistä itsellesi sopivimmat. Ohjeet ovat joiltain osin päällekkäisiä, mikä osoittaa, että tietyt perusperiaatteet ovat erittäin merkittäviä oppimisen kannalta. Kuitenkin (pienetkin) eroavaisuudet prosesseissa voivat osoittautua toimiviksi juuri sinulle, joten kokeile rohkeasti eri versioita. Kun löydät itsellesi parhaimman tavan, toista sitä kerrasta toiseen, jotta saat muodostettua siitä itsellesi toimivan oppimisen strategian. 

Oppaan sivuilla on käytetty erilaisia kirjasinlajeja ja -kokoja sekä erilaisia merkintätapoja, jotta voisit havaita, onko niillä merkitystä oppimiseesi tai mieleenpainamiseesi ja -palauttamiseesi. Tilaa on jätetty myös omille muistiinpanoillesi ja merkinnöillesi. 

Kuvituksena on opiskelijoiden tekemiä muistilappuja eri teemoista sekä Laura Elon valokuvia, joiden toivon luovan rauhallista ja harmonista tunnelmaa opiskeluhetkiisi. 

Kirjoitustyötäni tuki Suomen Tietokirjailijat ry. 

Lämpimästi apurahasta kiittäen ja onnistuneita opiskeluhetkiä toivottaen, 

Aija Lund 


https://www.yksityisope.fi/tuote/opiskelijan-opas-oppimaan-oppimiseen

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi